Lajme

Përfundoj trajnimi për Standardet Minimale

By 01/02/2019 30 Maj, 2020 No Comments

Sot përfunduan trajnimet dy ditore për 6 regjionet e Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Pejë, Ferizaj dhe Gjilan, kështu duke përfshirë të gjitha komunat në nivel kombëtar, për standardet minimale të strehimit familjar – udhëzimi nr.14 dhe 15.

Organizuar nga OFAP
Mbështetur nga UNICEF