Lajme

Faleminderit Bore dhe Zef Dedaj si dhe të gjitha familjeve strehuese në Kosovë

By 01/01/2020 30 Maj, 2020 No Comments

Konsiderohet se misioni i familjeve strehuese është mision i shenjtë! ? Këtë mision, familja strehuese Bore dhe Zef Dedaj nga Gjakova po e kryen që nga viti 2003. Deri më tani kjo familje ka strehuar 27 fëmijë dhe aktualisht ka 4 fëmijë të strehuar. Dera e familjes Dedaj për fëmijët pa kujdes prindëror ka qenë dhe vazhdon të jetë e hapur kur do që është nevoja!

Në Kosovë kemi rreth 40 familje strehuese që strehojnë fëmijët pa kujdes prindëror, ofrojnë gjithë kujdesin, dashurinë dhe nuk kursejnë asgjë për të përmbushur nevojat për fëmijët pa kujdes prindëror.?‍?‍?‍?

KOMF, në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror OFAP dhe KMOP, përmes projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim” të financuar nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, ndau mirënjohjen “Mik i Fëmijëve” ? për familjen strehuese Bore dhe Zef Dedaj, duke vlerësuar lartë kontributin e familjes përgjatë këtyre viteve.
Ndiqni një insert të shkurtër për tu njohur më shumë me punën e kësaj familjeje strehuese.