RRETH NESH

Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP”, është shoqatë Kombëtare humanitare, me qellim te mbrojtjes se fëmijëve pa kujdes prindëror në Kosovë

Misioni ynë

Qellimi kryesor i OFAP është t`i garantohet cdo fëmije të privuar nga kujdesi prinderor, mundësia për të jetuar në një ambient të tipit familiar, kjo për të siguruar një rritje të qetë të të miturit, ndërkohë që, vleresohen të gjitha mundësitë dhe kanalet e nevojshme për të garantuar të drejten e të qenit serish fëmije i dikujt ( rihyrja në familjen e origjines së rikuperuar ) ose të rilind si fëmije i dikujt (adoptim kombëtar ose ndërkombetar ).